Logotyp-med-text

Program

Professionssteget

Professionssteget är ett program som innehåller fyra roller och idén är att erfarna kliniskt verksamma sjuksköterskor ska kunna vara med och bidra till de nyutexaminerade sjuksköterskors yrkesutveckling på ett vetenskapligt och strukturerat sätt. Detta ska ge nya stimulerande arbetsuppgifter för seniora sjuksköterskor, ökad förståelse för varandras situation och en trygg introduktion i yrket för nya kollegor.