Logotyp-med-text

Oscar Anfält, sjuksköterska med en specialistutbildning inom intensivvård. Har sedan 2010 arbetat inom akutsjukvård i olika former. Med ett brinnande intresse för utveckling och fortbildning för nya kollegor har Oscar agerat som handledare och utbildningsansvarig på olika enheter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan Hösten 2023 är Oscar samordnare för utbildningssatsningen Professionssteget.