Nationella nätverket för introduktionsprogram för sjuksköterskor

Avslut - lunch to-go!

Metodikum

fre 12:45 - 13:00
Team A, Team B, Team C, Team D, Team E, Team F, Team G, Team H