Logotyp-med-text

Program

Zurr

Vi måste få ZURRA!

När det handlar om mötesplatsers struktur och innehåll är vi ganska kräsna. Det ska vara hög kvalité på såväl föreläsningar, workshops som mat, fika och lokaler. Vi är villiga att företa spaningsturer för att hitta de bästa källorna, där sökområdet varierar i såväl storlek som form. När vi hittar en bra källa sprids informationen ivrigt vid hemkomsten och de nya rönen anpassas till den lokala verksamheten. Dansen sker i mötesrum, lektionssalar, sociala medier och emellanåt, som gott exempel, i samband med nya konferenser och möten.

Grunden i allt förbättringsarbete är ZURRet, såväl över kaffekopparna i mellanrummen som interaktion i programmet. Genom att berätta, lyssna, lyssna lite till, för att därefter tolka och berätta så sprids ordet och nya idéer skapas. Dessutom meddelas avstånd och riktning till informationsbärare, som på något förbluffande sätt tar kontakt med varandra för att prata, berätta, lyssna och översätta – i en ständigt pågående dans. Att detta fungerar är förbluffande, och än mer så när man betänker att allt sker i en vardag som av de flesta beskrivs som snabb, tight och kanske pressande. Så tänk på att du får med dig mer hem om du pratar, lyssnar, tolkar och översätter till din verksamhet.

Mötet är planerat som en plats för lärande där fokus har varit på deltagarna som en del i teamets lärande.

Välkommen till Jönköping – för att ZURRa!

1:a passet

2:a passet