Logotyp-med-text

Peter är utvecklingsledare i Region Jönköpings län och har hjälpt såväl regionala, statliga, kommunala och privata verksamheter att göra kloka val inom lärande. Han har pedagogiken och forskningen kring lärande i ryggraden samt praktisk erfarenhet av att kartlägga, planera, genomföra, utvärdera och utveckla lärande i nävarna. Peter brukar beskriva sig själv som en pedagogisk schweizerkniv.