Logotyp-med-text

Utvecklingsledare på Metodikum som är en del av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum, och arbetar i första hand med instruktörsutbildningar samt att utveckla metoder och verktyg för lärande. Matilda är dessutom mitt i sitt mastersarbete inom kvalitetsförbättrings och ledarskap inom hälsa och välfärd där examensarbetet handlar om utveckling av Regionens introduktionsprogram för sjuksköterskor.