Logotyp-med-text

Utvecklingsledare på Metodikum som är en del av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum, och arbetar i första hand med det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor. Malins intresse för hur man pedagogiskt skapar de bästa förutsättningarna för det individuella och teambaserande lärandet grundar sig i profession som sjuksköterska och yrkeslärare för vård- och omsorgsprogrammet.