Logotyp-med-text

Mitt namn är Elsa Ask, jag är 85 år och har arbetat mer än 50 år inom hälso- och sjukvården. Den röda tråden i mitt yrkesliv har varit prevention.

Jag startade min yrkeskarriär som fysioterapeut med huvudsaklig inriktning ortopedisk medicin. Sedan vidareutbildade jag mig till läkare med specialistkompetens i neurologi och rehabiliteringsmedicin. 1991-2004 var jag verksamhetschef på rehabmedicin i Jönköping för att sedan börja som utvecklingsledare på Qulturum i Jönköping, där jag bland annat varit med och byggt upp och utvecklat programmet passion för livet nationellt och internationellt. På senare år är jag verksam inom patient-kontrakt och som seniorens röst i Senior alerts styrgrupp. Nu även senior influencer för Senior alert.