Logotyp-med-text

Avancerad specialistsjuksköterska på kirurgkliniken, Värnamo sjukhus och instruktör för det regiongemensamma introduktionsprogrammet (RIU), i Region Jönköpings län.