Nationella nätverket för introduktionsprogram för sjuksköterskor

Elin Frögéli är legitimerad psykolog och postdoktor på avdelningen för psykologi på Karolinska Institutet och disputerade år 2019 med en avhandling om hur man kan förebygga stressrelaterad ohälsa och främja lärande bland nya sjuksköterskor. Elin har i flera olika forskningsprojekt studerat utvecklingen av hälso- och arbetsvariabler bland nya professionella i olika yrken. Och arbetar nu med ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om det stöd som behöver erbjudas till de etablerade sjuksköterskor som introducerar nylegitimerade sjuksköterskor till det kliniska arbetet i syfte att få till en mer hållbar etablering i arbetslivet.