Logotyp-med-text

Avancerad specialistsjuksköterska på kirurgkliniken, Värnamo sjukhus och Instruktör för det region gemensamma introduktionsprogrammet (RIU), i Region Jönköpings län.