Logotyp-med-text

Anna är utvecklingsledare i Region Jönköpings län och doktorand i välfärd och socialvetenskap vid Jönköping University. Anna har mångårig erfarenhet av olika ledar- och utvecklingsuppdrag inom kommun och region och arbetar idag med lärande och utveckling kopplat till ledning och styrning. Anna har en speciallärarexamen och masterexamen i ledarskap och kvalitetsutveckling inom hälsa och välfärd och hennes forskning handlar om ledarskapsutveckling i offentliga organisationer.