Logotyp-med-text

Program

Introduktion till nyutexaminerade sjuksköterskor

Syftet är att deltagare kan få med sig inspiration, nya idéer och reflektera över utveckling av verksamhetens egna insatser för att nyexaminerade sjuksköterskor ska få stöd i att utveckla klinisk kompetens utifrån frågeställningar,

  • Vilket stöd kan/bör ges via program?
  • Vilket stöd kan/bör ges på avdelningen?
  • Vad använder vi för evidens när vi planerar stödjande insatser?
  • Hur hanterar vi utmaningar eller finns hinder för implementering?