Nationella nätverket för introduktionsprogram för sjuksköterskor

Nationella nätverket för introduktionsprogram för sjuksköterskor

Välkommen till Jönköping 17-18 oktober 2024!

KTC Akademiska sjukhuset i Uppsala och Metodikum i Region Jönköpings län arrangerar tillsammans en lunch till lunch konferens där vi via föreläsningar, workshops och möten lär oss mer om vilka förutsättningar som behövs för att optimera introduktion av nya sjuksköterskor inom den sjukhusbaserade verksamheten. Frågan är om vi behöver lyfta blicken och se lite längre? Hur ser introduktionen ut i primärvården och kommunal omsorg? Vad behövs för att bygga en grund att stå på för nya medarbetare, och hur kan behoven utgöra basen?

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder